Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Small and Medium Enterprises Festival
11 | 09 | 2007

Time: September 12 – 16, 2007


Location: Hanoi Culture and Friendship Palace


Commodities: General Commodities


Organizer: Vietnam Trade Exhibition Advertising Company VINEXAD (9 Dinh Le, Hanoi – Tel: 04.8255513, Fax: 04.8255556)Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ