Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Từ 1.9.2008: Bãi bỏ tất cả giấy phép con trong kinh doanh
17 | 09 | 2007
Ngày 5.9.2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 139/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp (ban hành 29.11.2005). Theo nghị định, "ngành nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh áp dụng theo các quy định của các luật, nghị định chuyên ngành hoặc quyết định có liên quan của Thủ tướng Chính phủ " (khoản 1, điều 5

Nghị định nêu rõ: "Các quy định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh với ngành nghề đó tại các văn bản quy phạm pháp luật khác ngoài các loại văn bản quy phạm pháp luật nêu tại khoản 1 điều 5 đều hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.9.2008" (khoản 3, điều 5).

Theo ông Nguyễn Đình Cung, Thư ký Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, quy định trên là một điều khoản rất quan trọng để vô hiệu hóa tất cả các giấy phép, giấy phép con ban hành trái luật, không đúng thủ tục của một số bộ, ngành, địa phương ban hành trong thời gian qua và ngăn chặn phát sinh thêm các giấy phép con mới.Theo Thanh Niên
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ