Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hội chợ quốc tế đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ 2007 HoChiMinh City Expo 2007
24 | 09 | 2007

Thời gian: 10-14/10/2007

Địa điểm: Trung tâm HIECC, quân Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

Ngành hàng: Đồ gỗ, Thủ công mỹ nghệ

Đơn vị tổ chức: Sở thương mại thành phố Hồ Chí Minh (59-61 Lý Tự Trọng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Tel: 08.8292991, Fax: 08.8224536)Báo cáo phân tích thị trường