Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Italia tăng mạnh tiêu thụ tôm Áchentina
20 | 10 | 2007
Trong nửa đầu năm nay, Ecuađo tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường tôm Italia, mặc dù nhập khẩu từ nước này có giảm nhẹ. Điều này có lợi cho Áchentina và Tây Ban Nha (nước nhập khẩu để tái xuất).
Cũng giống như Tây Ban Nha, nhập khẩu của Italia tăng nhờ lượng cung cấp các sản phẩm giá rẻ từ Áchentina tăng. Nhập khẩu từ nước này đã tăng gấp 3 lần về khối lượng nhưng chỉ tăng thêm 50% về giá trị. Chính vì vậy, các sản phẩm của Áchentina thâm nhập vào thị trường Italia ở một mức giá thấp khác thường so với những năm trước (5,37 EUR/kg so với 11,69 EUR/kg năm 2006 và 12,17 EUR/kg năm 2005).
Italia là nước chủ yếu tiêu thụ tôm nước ấm, nhưng nhu cầu đối với tôm nước lạnh cũng đáng chú ý với hơn 30% tổng nhập khẩu tôm. Tôm nước lạnh chủ yếu nhập khẩu trực tiếp từ Áchentina (3.644 tấn, chiếm 36% tổng nhập khẩu tôm nước lạnh) hoặc từ tôm tái xuất của Tây Ban Nha (2.565 tấn, chiếm 26%).


Nguồn: vinanet
Báo cáo phân tích thị trường