Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Lạng Sơn: Mô hình rau sạch ở Văn Quan
30 | 10 | 2007
Trước tình trạng sử dụng thuốc BVTV tràn lan, không đúng kỹ thuật, nông dân huyện vùng cao Văn Quan đã tính đến xây dựng mô hình trồng các loại rau, củ, quả giống địa phương nhưng đảm bảo yêu cầu sạch và an toàn.
Khác với những mô hình rau sạch tại TP. Lạng Sơn và một số vùng trong tỉnh, nông dân thôn Nà Bảnh, xã Xuân Mai đã trồng các loại rau, củ, quả địa phương, đảm bảo cung ứng đầy đủ thị trường, đặc biệt là trong suốt quá trình gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch, người trồng rau không hề dùng bất cứ loại thuốc hoá học nào.

Theo các hộ trồng rau ở đây thì nhờ trồng rau trong nhà lưới, các loại rau gieo trồng được quanh năm, thời gian cho thu hoạch dài ngày hơn trồng ngoài trời, lại không bị sâu bệnh hại, chất lượng rau tốt, có độ an toàn cao. Được biết, trong 3 vụ thu hoạch vừa qua, thu nhập từ trồng rau sạch đã cao gấp 4 lần trồng lúa.

Từ mô hình trên, năm 2007, các hộ gia đình thôn Khòn Khẻn, xã Xuân Mai cũng đã mở rộng mô hình này trên diện tích 7.200m2 và dự kiến thành lập HTX trồng rau sạch.


Nguồn: chebien
Báo cáo phân tích thị trường