Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam (SEAPRODEX)
07 | 11 | 2007
Địa chỉ 2-4-6 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh. Tỉnh/T.Phố Tp.Hồ Chí Minh Điện thoại +84 (8) 8290146 Fax +84 (8) 8290146 E-mail seaprodex@seaprodexvn.com Website http://www.seaprodexvn.com

Lĩnh vực HĐ

Sản xuất chế biến thủy hải sản phục vụ xuất khẩu và nội địa; Cơ khí đóng sửa tàu thuy..? thủy sản; Cơ điện lạnh; Xuất khẩu lao động; Dịch vụ du lịch, nhà hàng khách sạn.Báo cáo phân tích thị trường