Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Bỏ ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp cổ phần hóa
11 | 12 | 2007
Từ tháng 12.2007 ưu đãi miễn 100% thuế thu nhập DN trong 2 năm đầu và giảm 50% cho 2 năm tiếp theo đối với các DN cổ phần hóa chính thức được bãi bỏ.
Trước đó, để tránh sự bất bình đẳng và quá ưu ái đối với các DN đã cổ phần hóa, Bộ Tài chính cũng quyết định bãi bỏ chính sách ưu đãi về thuế đối với các DN niêm yết. Theo đó, kể từ ngày 1/1/2007, các tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán sẽ không được giảm 50% thuế thu nhập DN trong 2 năm kể từ khi thực hiện việc niêm yết.

Bộ Tài chính cho biết, chính sách ưu đãi thuế thời gian qua đã khuyến khích và có tác dụng đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, đã có quá nhiều DN tiến hành cổ phần hóa, nếu tiếp tục duy trì chính sách này sẽ dẫn đến những điểm không hợp lý như việc ưu đãi thuế này đã tạo điều kiện cho DN có tiềm lực kinh tế để phát triển, tuy nhiên lượng tài sản lớn nhờ ưu đãi thuế lại có thể rơi vào tay cá nhân khi được hưởng ưu đãi tiếp trong mua cổ phần DN…

Đối với những Tổng Cty, tập đoàn và DN lớn, có tiềm lực mạnh về kinh thế thuộc các lĩnh vực ngân hàng, viễn thông, dầu khí... nếu cứ thực hiện ưu đãi thì sẽ dẫn đến sự bất bình đẳng đối với cạnh tranh giữa các DN, nhất là đối với các DN nhỏ.

Đây là quyết định được các chuyên gia kinh tế đánh giá là đúng đắn, phù hợp mặc dù hơi muộn so với đề nghị của Tổng cục Thuế và các chuyên gia kinh tế.Theo www.cpv.org.vn
Báo cáo phân tích thị trường