Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Bănglađét sẽ nhập khẩu 100.000 tấn gạo
13 | 12 | 2007
Bộ Quản lý Lương thực và Thiên tai Bănglađét sẽ tổ chức đấu thầu nhập khẩu 100.000 tấn gạo đồ phi – basmati để cứu trợ khẩn cấp cho người dân sau cơn bão.

Việc đấu thầu sẽ được tiến hành vào ngày 21/1/2008, kéo dài tới 12/2/2008, với thời hạn ký hợp đồng là 30 ngày. Giá bỏ thầu sẽ tách riêng theo các cảng Chittagong và Mongla, dựa theo giá CIF.

Do bão lụt trầm trọng hồi tháng 7-9/2007, Bănglađét đã điều chỉnh tăng con số thiếu hụt gạo từ 2,8-3,0 triệu tấn lên 4,7 triệu tấn trong năm nay, lần đầu tiên cao như vậy kể từ 2 thập kỷ nay.Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường