Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Triển lãm chè và cà phê thế giới tại Miami
09 | 01 | 2008
Địa điểm: Trung tâm hội nghị Miami, Thành phố Miami, Florida, United States Of America

Thời gian
: 09 - 11/01/2008

Đơn vị tổ chức
: Tạp chí Thương mại Chè & Cà phê,
26 Broadway, Floor 9 M,
New York, United States Of America.
Tel: +(1)-(212)-3912060
Fax: +(1)-(212)-8270945


Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ