Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Triển lãm thực phẩm dành cho mùa đông
09 | 01 | 2008

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị San Diego, TP San Diego, California, Hoa kỳ

Thời gian: 13 - 15/01/2008

Đơn vị tổ chức: Hiệp hội Thương mại Thực phẩm
Tầng 27/120, phố Wall, New York, Hoa Kỳ
Tel: 001)-212-4826440
Fax: 001)-212-4826459Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ