Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Đồng Tháp: giải pháp mở cho kinh tế trang trại phát triển
19 | 06 | 2007
Tỉnh Đồng Tháp hiện có gần 5.000 trang trại, với tổng diện tích đất sử dụng hơn 20 ngàn ha, nguồn vốn hơn 500 tỷ đồng, bình quân doanh thu của 1 trang trại 47 triệu đồng/năm. Để trang trại tăng trưởng bền vững giai đoạn 2006-2010, tỉnh Đồng Tháp đã có nhiều chính sách, giải pháp mở như: ưu tiên thực hiện giao đất, cho thuê đất.
Tỉnh Đồng Tháp hiện có gần 5.000 trang trại, với tổng diện tích đất sử dụng hơn 20 ngàn ha, nguồn vốn hơn 500 tỷ đồng, bình quân doanh thu của 1 trang trại 47 triệu đồng/năm. Để trang trại tăng trưởng bền vững giai đoạn 2006-2010, tỉnh Đồng Tháp đã có nhiều chính sách, giải pháp mở như: ưu tiên thực hiện giao đất, cho thuê đất. Giúp đỡ các trang trại được tiếp cận từ nguồn vốn ngân hàng nhanh hơn. Hỗ trợ, tổ chức tốt thông tin thị trường, thông tin khoa học kỹ thuật, giúp trang trại định hướng sản xuất kinh doanh phù hợp với nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước. Hàng năm, tỉnh còn dành một phần kinh phí để hỗ trợ cho các trang trại chuyển giao khoa học công nghệ, xây dựng mô hình, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất... có chính sách đầu tư phát triển các vườn ươm giống cây nông nghiệp, cây lâm nghiệp và các cơ sở sản xuất con giống hoặc hỗ trợ một số trang trại có điều kiện sản xuất giống đảm bảo đủ giống tốt, giống có chất lượng cao cung cấp cho các trang trại và cho hộ nông dân trong vùng. Tỉnh khuyến khích các trang trại liên kết với các viện, trường đại học, các trung tâm nghiên cứu khoa học chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trang trại; tạo điều kiện cho các chủ trang trại được tiếp cận và tham gia các chương trình, dự án hợp tác, hội chợ triển lãm trong và ngoài nước; khuyến khích nông dân chuyển đổi đất có từ nhiều thửa tập trung vào một nơi để thành lập trang trại theo mô hình sản xuất khép kín; tạo điều kiện cho các trang trại xuất khẩu trực tiếp sản phẩm của mình và sản phẩm mua từ trang trại khác.

http://www.vnanet.vnBáo cáo phân tích thị trường