Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Qui định mới: Hàng vào chợ biên giới không phải qua kiểm tra chất lượng
25 | 02 | 2008
Liên Bộ: Công Thương, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế và Ngân hàng Nhà nước vừa ra thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định 254/2006/QĐ-TTG ngày 7/11/2006 về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới.

Theo đó, hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới, hàng hóa đưa vào chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu sẽ không phải kiểm tra nhà nước về chất lượng.

Tuy nhiên, tất cả hàng hóa buôn bán, vận chuyển qua biên giới vẫn phải khai báo với cơ quan kiểm dịch y tế biên giới. Thông tư hướng dẫn, chỉ kiểm tra những trường hợp mà qua giám sát thấy có khả năng vượt định lượng miễn thuế, có hàng lậu.

Theo Thông tư, việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa có giá trị không quá 2 triệu đồng/1 người/1 ngày được áp dụng với các đối tượng đáp ứng các tiêu chí: là cư dân biên giới Việt Nam hoặc cư dân biên giới của ba nước có chung biên giới (Trung Quốc, Lào, Campuchia) qua lại biên giới xuất trình chứng minh thư biên giới hoặc giấy thông hành biên giới do cơ quan có thẩm quyền của hai nước cấp và hàng hóa được sản xuất tại nước có chung biên giới.

Hàng hóa sản xuất tại nước thứ ba không được hưởng định mức miễn thuế này.Nguồn: www.thongtinthuongmaivietnam.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường