Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Châu Á nhất trí đề cử VN vào Hội đồng Bảo an LHQ
21 | 09 | 2007
Ngày 27/10, nhóm các nước châu Á tại Liên hợp quốc đã nhất trí thông qua quyết định đề cử Việt Nam là ứng cử duy nhất của châu lục này vào ghế Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an (HĐBA) nhiệm kỳ 2 năm 2008-2009.

Sự ủng hộ này là một bước quan trọng để Việt Nam có thể bảo đảm được bầu làm thành viên HĐBA, thay Cata trong nhiệm kỳ tới. Để được bầu làm thành viên HĐBA, ứng cử viên phải giành được ít nhất 2/3 số phiếu của Đại hội đồng, tức là từ 125 đến 128 phiếu.

HĐBA gồm 15 thành viên, trong đó có 5 ủy viên thường trực có quyền phủ quyết và 10 thành viên không thường trực nhiệm kỳ hai năm, không được quyền tái cử ngay sau đó và được phân bố theo khu vực.

Theo thông lệ, hầu hết các quyết định quan trọng liên quan đến các vấn đề khủng hoảng quốc tế đều được thông qua tại HĐBA. Việc tham gia cơ quan này không những góp phần nâng cao vị thế của nước thành viên trên trường quốc tế, mà tạo điều kiện cho việc đề xuất, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến khu vực và thế giới. Cũng chính vì vậy, khi tham gia HĐBA, các nước thành viên sẽ phải hoạt động ngoại giao tích cực hơn, tham vấn nhiều hơn để có thể đưa ra những quyết sách kịp thời.

Theo quy định, các tuyên bố của HĐBA cần sự thông qua nhất trí của các nước thành viên, trong khi các nghị quyết của HĐBA phải được sự tán thành của ít nhất 9 thành viên và không có phiếu phủ quyết. Theo Hiến chương Liên hợp quốc, tất cả các nước thành viên đều có nghĩa vụ chấp nhận và thi hành các nghị quyết của HĐBA. Chức Chủ tịch HĐBA được thực hiện theo chế độ luân phiên, theo thứ tự ABC, nhiệm kỳ 1 tháng.

Trong lịch sử Liên hợp quốc, có hơn 74 nước chưa từng tham gia HĐBA. Những nước tham gia HĐBA nhiều nhất là: Nhật Bản, Braxin (9 nhiệm kỳ), Ấn Độ, Pakixtan, Côlômbia, Italia (6 nhiệm kỳ).Theo thông tấn xã Việt Nam
Báo cáo phân tích thị trường