Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
ĐBSCL: Cá chình bông cẩm thạch liên tục tăng giá
25 | 04 | 2008
Nhiều tháng nay, tại ĐBSCL, cá chình bông cẩm thạch liên tục tăng giá và khan khiếm con giống. Cụ thể, cá chình thương phẩm luôn biến động ở mức giá cao, trung bình từ 380.000 - 390.000 đồng/kg, thậm chí có lúc tăng lên đến 420.000 đồng/kg.
Các mức giá này cao hơn 80.000 - 120.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm 2007. Với đầu ra ổn định và mức giá cá chình thương phẩm cao như hiện nay, sau 10-12 tháng, người nuôi cá có lời từ 120.000-130.000 đồng/kg.

Giá cá chình thương phẩm ở mức cao kéo theo nhu cầu nuôi cá chình trong dân lớn làm cá chình giống trên thị trường hút hàng và giá tăng cao. Hiện nay, cá chình giống loại từ 3-5 con/kg có giá 450.000-460.000 đồng/kg; cá loại 5-7 con/kg giá 520.000 - 530.000 đồng/kg, cá từ 7-10 con/kg giá 580.000 - 600.000 đồng/kg. Các mức giá này tăng từ 50.000 - 170.000 đồng/kg so với cùng kỳ 2007.

Theo nhiều cơ sở bán cá chình giống, do phụ thuộc vào nguồn con giống tự nhiên ở các tỉnh miền Trung, nhiều cơ sở chỉ đáp ứng khoảng 30% nhu cầu nuôi cá của người dân.
Nguồn: http://thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường