Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Quản lý chặt chẽ việc vận chuyển gia súc ra khỏi tỉnh
14 | 05 | 2008
Theo Cục Thú y cho biết, thời gian vừa qua nhiều tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm túc việc kiểm dịch vận chuyển gia súc, tạo nguy cơ làm lây lan dịch bệnh lở mồm long móng (LMLM). Theo báo cáo của Chi cục Thú y các tỉnh, nhiều ô tô vận chuyển trâu bò ra khỏi tỉnh đã không vận chuyển đến đúng địa điểm ghi trong giấy chứng nhận kiểm dịch và không khai báo với cơ quan thú y nơi tiếp nhận gia súc biết để quản lý, giám sát.

Trước tình trạng đó, ngày 6/5/2008, Cục Thú y yêu cầu các Chi cục Thú y và các đơn vị trực thuộc siết chặt việc vận chuyển gia súc ra khỏi tỉnh. Tất cả động vật cảm nhiễm với bệnh LMLM gia súc trước khi vận chuyển ra khỏi tỉnh phải được tiêm phòng vắc xin LMLM. Động vật đã được tiêm phòng chỉ được vận chuyển ra khỏi tỉnh sau khi tiêm 14 ngày hoặc vẫn trong thời gian còn miễn dịch bảo hộ.

Riêng đối với lợn vận chuyển ra khỏi tỉnh để giết mổ thì trước khi vận chuyển không phải tiêm phòng vắc xin LMLM. Chi cục Thú y nơi có lợn xuất tỉnh thực hiện việc kiểm dịch, cấp giấy chứng nhận kiểm dịch và phải ghi rõ tên, địa chỉ của cơ sở giết mổ lợn, đồng thời yêu cầu chủ hàng phải vận chuyển lợn đến đúng cơ sở giết mổ ghi trong giấy chứng nhận kiểm dịch.

Trong trường hợp giữa Chi cục Thú y nơi có lợn xuất tỉnh và Chi cục Thú y nơi nhập lợn có thoả thuận tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ đối với lợn vận chuyển ra khỏi tỉnh để giết mổ thì không phải đánh dấu bằng cách bấm thẻ tai hoặc xăm tai. Phương tiện vận chuyển lợn phải được niêm phong bằng kẹp chì hoặc dây niêm phong, đảm bảo không để chủ hàng lấy thêm hoặc bớt số lượng lợn trong quá trình vận chuyển.Nguồn: www.quangngai.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường