Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Bổ sung 260 tỷ đồng mua lương thực dự trữ quốc gia
15 | 05 | 2008
Xét ý kiến đề nghị của Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 12-5 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định về việc bổ sung vốn mua lương thực dự trữ quốc gia năm 2008.
Theo đó, trích 260 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2008 bổ sung cho Bộ Tài chính để mua đủ lương thực dự trữ quốc gia của kế hoạch năm 2008.

Cho phép Bộ Tài chính điều chỉnh vốn mua vật tư, thiết bị cứu hộ, cứu nạn thuộc kế hoạch năm 2007, năm 2008 chưa thực hiện và sử dụng số tiền thu từ bán hàng dự trữ quốc gia năm 2007 để mua lương thực dự trữ quốc gia năm 2008, như đề nghị của Bộ tại văn bản số 87/BTC-DTQG ngày 24 tháng 4 năm 2008.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Báo cáo phân tích thị trường