Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
An Giang: Xã hội hóa chương trình sản xuất lúa giống
12 | 07 | 2007
An Giang là một trong những tỉnh đứng đầu cả nước về sản xuất lúa gạo, những năm gần đây, tỉnh đã đạt sản lượng trên 3.000.000 tấn lúa/năm. Để đáp ứng nhu cầu giống lúa cho sản xuất, tỉnh đã thực hiện chủ trương xã hội hóa việc sản xuất lúa giống. Nhờ đó, năm 2006 chương trình xã hội hóa sản xuất lúa giống của tỉnh đã cung cấp 43.500 tấn lúa giống xác nhận, làm lợi 21,75 tỷ đồng (giá lúa giống trong cộng đồng thấp hơn giá của các Trung tâm giống từ 500 đến 1.000 đồng/kg).
An Giang có diện tích sản xuất lúa trên 520.000 ha/năm, mỗi năm cần từ 34.000 đến 36.000 tấn lúa giống, trong khi năng lực cung cấp lúa giống chất lượng cao hàng năm của Trung tâm sản xuất lúa giống của tỉnh chỉ đáp ứng khoảng 10% nhu cầu. Trung tâm khuyến nông tỉnh đã tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ năng chọn, tạo giống lúa chất lượng cao cho hàng trăm nông dân, riêng năm 2006, Trung tâm đã tổ chức 39 lớp huấn luyện nâng cao kỹ năng về chọn, tạo giống lúa, củng cố, cập nhật kiến thức về sản xuất lúa giống, giúp nông dân sản xuất lúa giống tốt hơn, đáp ứng nhu cầu lúa giống phục vụ và nâng cao dần chất lượng lúa gạo xuất khẩu, giúp tăng thu nhập cho nông dân. Các tổ đội, các hợp tác xã nông nghiệp (HTX NN) tham gia sản xuất lúa giống ngày càng đông, có nhiều tổ sản xuất lúa giống hợp đồng sản xuất lúa giống cho Trung tâm lúa giống tỉnh. Vụ đông xuân 2005 - 2006, An Giang có 202 tổ, đội, HTX NN sản xuất lúa giống với dịện tích nhân giống lúa xác nhận 2.808,5 ha, sản lượng 18.351 tấn; vụ hè thu 2006 diện tích trông lúa giống xác nhận trong cộng đồng là 3.276,14 ha, năng suất bình quân 4 tấn/ha; vụ 3 năm 2006 diện tích trồng lúa giống đã đạt 3.688,25 ha, bao gồm: 60,2 ha sản xuất lúa giống nguyên chủng, 1.128,05 ha sản xuất giống lúa xác nhận và 2.500 ha sản xuất giống nếp (do đặc thù huyện Phú Tân là vùng sản xuất nếp xuất khẩu nên diện tích nhân giống nếp chất lượng gần 100%, diện tích nhân giống lúa không đáng kể). Hầu hết các loại giống được sản xuất ở cộng đồng đều đạt chất lượng gạo cao như OM 2517, OM 2518, OM 1490, OM 2717, OMCS 2000, Jasmine, 2514.

Năm 2007, tỉnh An Giang sẽ tiếp tục thực hiện chương trình xã hội hóa giống lúa. Trung tâm khuyến nông tỉnh tiếp tục tổ chức cập nhật kiến thức, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật về sản xuất giống cho cán bộ kỹ thuật và các tổ đội sản xuất lúa giống để phát triển hơn nữa phong trào sản xuất lúa giống trong cộng đồng; đẩy mạnh thương mại hóa lúa giống bằng cách khuyến khích các tổ giống phát triển, hình thành các tổ chức kinh doanh lúa giống; đồng thời giúp nông dân quảng bá lúa giống. Trung tâm cũng sẽ trang bị máy móc thiết bị kiểm nghiệm, kiểm định hạt giống để bộ phậm kiểm nghiệm, kiểm định hạt giống đi vào họat động, giúp nông dân lưu thông lượng lúa giống dễ dàng hơn; thực nghiệm trình diễn máy cấy lúa trên đồng ruộng ở các huyện thị thành trong tỉnh, để từng bước giải quyết việc thiếu lao động cấy lúa trong sản xuất lúa giống...TTXVN
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ