Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giám sát doanh nghiệp nhà nước kinh doanh thua lỗ
02 | 06 | 2008
Ngày 22/5/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 42/2008/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Quy chế giám sát đối với doanh nghiệp nhà nước kinh doanh thua lỗ, hoạt động không có hiệu quả ban hành kèm theo Quyết định số 169/2007/QĐ-TTg.

Theo đó, trước ngày 30/3 hàng năm sẽ xác định các doanh nghiệp nhà nước thua lỗ để đưa vào danh sách giám sát. Doanh nghiệp được đưa ra, đưa vào khỏi danh sách giám sát sẽ được công khai bằng văn bản gửi cơ quan tài chính cùng cấp và doanh nghiệp…

Các doanh nghiệp nhà nước kinh doanh thua lỗ 2 năm liên tiếp hoặc 1 năm thua lỗ nhưng thất thoát từ 30% vốn chủ sở hữu trở lên; kinh doanh giữa 2 năm thua lỗ có 1 năm lãi trong đó trước năm thực hiện việc giám sát doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ; hoặc doanh nghiệp có hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn nhỏ hơn 0,5, sẽ là đối tượng đưa vào danh sách bị giám sát.


Các doanh nghiệp thuộc diện bị giám sát, hàng quý, năm lập báo cáo giám sát theo các chỉ tiêu quy định. Ngoài ra, cần tập trung phân tích, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp về các vấn đề, như: Tình hình sản xuất, tiêu thụ hàng hóa tồn kho; tình hình và hiệu quả các khoản đầu tư xây dựng và đầu tư ra ngoài doanh nghiệp; công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh; việc vay và trả nợ, công tác thu hồi nợ.


Thông qua báo cáo giám sát của doanh nghiệp, đại diện chủ sở hữu chủ trì và phối hợp với cơ quan tài chính cùng cấp tiến hành đánh giá, phân tích nguyên nhân; xác định tính trung thực, chính xác về số liệu báo cáo của doanh nghiệp; kiến nghị các giải pháp khắc phục sau khi kiểm tra doanh nghiệp.


Doanh nghiệp nhà nước thuộc diện giám sát nếu 2 năm liền vẫn hoạt động kém hiệu quả, thua lỗ... thì phải chuyển đổi sở hữu hoặc giải thể, phá sản.


Những doanh nghiệp trong danh sách giám sát nếu 2 năm liên tục không thua lỗ, thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, giám sát theo quy chế thì được đưa ra khỏi danh sách giám sát.


Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.Nguồn: Website Chính phủ
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ