Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân còn chậm
17 | 06 | 2008
Bộ NN&PTNT cho biết như vậy tại cuộc giao ban trực tuyến ngày 14-6, kiểm điểm việc triển khai chính sách hỗ trợ ngư dân theo Quyết định 289/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và ngư dân.
Theo thống kê của 21/28 tỉnh có đội tàu khai thác hải sản, do giá nhiên liệu tăng cao nên 9.677/69.530 tàu đánh cá (gần 14%) đã phải nằm bờ, trong đó có 3.611 tàu đánh bắt xa bờ. Tuy nhiên, đến nay mới có 17/28 tỉnh xây dựng phương án triển khai hỗ trợ theo quyết định 289/QĐ-TTg với tổng kinh phí dự kiến khoảng 1.390 tỷ đồng. Được biết, vướng mắc lớn nhất trong việc triển khai chính sách hỗ trợ là một số hướng dẫn của Bộ Tài chính phức tạp, khó thực hiện. Các địa phương đề nghị điều chỉnh hướng dẫn thực hiện theo hướng rút ngắn thời hạn hợp đồng lao động, nâng mức hỗ trợ bảo hiểm tai nạn thuyền viên, kéo dài thời gian hỗ trợ tiền dầu đến hết năm 2009...

Nguồn: Hà Nội Mới
Báo cáo phân tích thị trường