Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tăng mức hỗ trợ giá dầu cho ngư dân
25 | 07 | 2008
Ngày 21-7, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định tăng hỗ trợ về dầu đối với ngư dân là chủ sở hữu tàu đánh bắt hải sản hoặc tàu cung ứng dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản từ 1-2 triệu đồng cho một chuyến đi đánh bắt hải sản
Theo đó, mức hỗ trợ mỗi chuyến đánh bắt hải sản đối với tàu có công suất máy từ 90CV trở lên tăng từ 8 triệu đồng lên 10 triệu đồng; tàu từ 40-90 CV tăng từ 5 triệu đồng lên 6,5 triệu đồng; tàu dưới 40 CV tăng từ 3 triệu đồng lên 4 triệu đồng.

Với loại tàu có công suất máy 40CV, 40-90CV và 90CV trở lên, số lần hỗ trợ tương ứng là 5, 4, 3 lần/năm. Việc hỗ trợ này được thực hiện trong năm 2008.

Để nhận hỗ trợ, ngư dân phải đáp ứng các điều kiện: có tàu đánh bắt hải sản, tàu dịch vụ tham gia hoạt động khai thác hải sản, cung ứng dịch vụ trên biển; có giấy đăng ký tàu cá hoặc giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá (đối với tàu dưới 20CV); thực hiện mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên theo quy định của pháp luật (tàu từ 90CV trở lên bắt buộc phải mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên); có giấy phép khai thác thủy sản, có địa chỉ cư trú hợp pháp được UBND cấp xã, phường, thị trấn xác nhận; có xác nhận của chính quyền cấp xã hoặc bộ đội biên phòng.

Trường hợp ngư dân chưa nhận hoặc đã nhận tiền hỗ trợ theo mức quy định tại Quyết định 289 (ngày 18-3-2008) thì tiếp tục được nhận hỗ trợ theo quyết định này.

Các địa phương sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Quyết dịnh 289, trong trường hợp vượt quá 50% dự phòng ngân sách địa phương do Thủ tướng Chính phủ giao, ngân sách trung ương sẽ bổ sung thêm phần chênh lệnh vượt quá để các tỉnh, thành phố có đủ nguồn kinh phí thực hiện.Nguồn: Lao Động
Báo cáo phân tích thị trường