Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hỗ trợ 70 triệu đồng/tàu/năm đối với ngư dân mua mới, đóng mới tàu có công suất từ 90CV trở lên
25 | 03 | 2008
Cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết thông tin trên.
Cụ thể, từ năm 2008-2010, Nhà nước sẽ hỗ trợ 70 triệu đồng/tàu/năm đối với ngư dân mua mới, đóng mới tàu có công suất từ 90CV trở lên, máy mới 100% và đạt được các tiêu chuẩn kinh tế- kỹ thuật theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đã hoàn thành thủ tục đăng kiểm, đăng ký, có giấy phép khai thác hải sản (đối với tàu đánh bắt hải sản) hoặc giấy đăng ký kinh doanh (đối với tàu làm dịch vụ), đã hoàn thành việc mua bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn cho thuyền viên. Ngư dân được hỗ trợ phải có địa chỉ cư trú hợp pháp, có hoạt động đánh bắt hải sản được UBND cấp phường, xã, thị trấn xác định.

Đối với tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 40CV trở lên hoặc tàu dịch vụ phục vụ hoạt động khai thác hải sản, hỗ trợ ngư dân thay máy tàu sang loại máy mới ít tiêu hao nhiên liệu hơn với mức hỗ trợ là 10 triệu đồng/máy/năm (đối với tàu có công suất từ 40CV đến dưới 90CV) và 18 triệu đồng/máy/năm (đối với tàu có công suất từ 90 CV trở lên).

Ngoài ra, Nhà nước còn hỗ trợ 30% kinh phí mua bảo hiểm thân tàu và 100% kinh phí mua bảo hiểm tai nạn cho thuyền viên làm việc theo hợp đồng lao động trên các tàu cá có công suất máy từ 40Cv trở lên và tàu dịch vụ nếu đủ các điều kiện theo quy định.

Cũng trong năm 2008, Nhà nước sẽ hỗ trợ về dầu cho ngư dân là chủ sở hữu tàu đánh bắt hải sản hoặc tàu cung ứng dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản có đủ các điều kiện với các mức hỗ trợ cho 1 chuyến đi đánh bắt hải sản là 8 triệu đồng, 3 lần/năm (đối với tàu có công suất máy từ 90CV trở lên); 5 triệu đồng, 4 lần/năm (đối với tàu có công suất máy từ 40CV đến dưới 90CV) và 3 triệu đồng, 5 lần/năm (đối với tàu có công suất máy dưới 40cv).Nguồn: Tiền Phong Online
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ