Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Quy định ngưỡng melamine trong thức ăn chăn nuôi
02 | 12 | 2008
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa ra Quyết định số 3762/QÐ-BNN-CN về việc quản lý chất melaminne trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Theo đó, ngưỡng melamine được chấp nhận có trong thức ăn chăn nuôi là 2,5 mg/kg.
Nếu trong thức ăn chăn nuôi bị phát hiện tỷ lệ melamine vượt ngưỡng này thì sẽ bị cấm nhập khẩu, sản xuất kinh doanh và sử dụng trong ngành chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.


Đồng thời, Bộ NN&PTNT cũng quy định các bước xác định chất melamine bằng phương pháp định tính và định lượng trong nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi, thủy sản.

Quyết định này được đưa ra dựa trên quy định tiêu chuẩn hàm lượng melamine trong thực phẩm của Mỹ, Canada, EU... Cục Chăn nuôi cũng có văn bản nghiêm cấm nhập khẩu và thu mua nguyên liệu có nhiễm melamine để sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi và sử dụng trong chăn nuôi.Nguồn: TTXVN
Báo cáo phân tích thị trường