Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
2,4 triệu người nghèo hưởng lợi
16 | 01 | 2009
Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội cho biết, 2,4 triệu người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được hưởng lợi thông qua nhận hỗ trợ trực tiếp.

Tại lễ Công bố chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo, ngày 15/1, lãnh đạo Bộ cho biết, gia đình nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng được hưởng 200.000 đồng/ha/năm.

Hộ nghèo được giao rừng sản xuất được hưởng toàn bộ sản phẩm trên diện tích được giao; được hỗ trợ lần đầu giống cây lâm nghiệp theo quy trình trồng rừng sản xuất từ hai đến năm triệu đồng/ha.

Chính phủ sẽ tổ chức hội nghị riêng cho 61 huyện nghèo để triển khai kế hoạch hành động cụ thể -Ông Bùi Hồng Lĩnh - Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH

Hộ nghèo nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng được trợ cấp thêm 15 kg gạo/khẩu/tháng trong thời gian chưa tự túc được lương thực và được hỗ trợ 5 triệu đồng/ha/hộ.

Đối với hộ nghèo, ngoài được hưởng theo quy định còn được hỗ trợ phát triển chăn nuôi, nuôi trồng và phát triển nghề; được vay tối đa năm triệu đồng/hộ với lãi suất 0% trong hai năm để mua giống gia súc hoặc gia cầm. Được hỗ trợ một triệu đồng/hộ để làm chuồng trại chăn nuôi hoặc tạo diện tích nuôi trồng thủy sản với mức hai triệu đồng/ha cỏ.

Riêng với hộ nghèo ở thôn, bản vùng giáp biên giới trong thời gian chưa tự túc được lương thực thì được hỗ trợ 15 kg gạo/khẩu/tháng.

Ngoài ra, người nghèo tại 61 huyện nghèo còn được hỗ trợ sản xuất nông-lâm nghiệp bền vững theo hướng sản xuất hàng hóa, khai thác tốt các thế mạnh của địa phương.

Vì chương trình xuất phát từ nhiệm vụ phải đảm bảo đời sống cho người nghèo, hỗ trợ sản xuất và đào tạo nâng cao trình độ dân trí, tạo điều kiện tốt nhất từ huyện đến xã nên các chế độ chính sách sẽ được phân cấp mạnh cho các huyệ - Ông Ngô Trường Thi - Chánh văn phòng Quốc gia về Giảm nghèo

Các huyện nghèo được xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội phù hợp đặc điểm của từng huyện; chuyển đổi cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả theo quy hoạch; xây dựng xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; bảo đảm vững chắc an ninh, quốc phòng.

Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đặt mục tiêu đến năm 2010, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 40%; cơ bản không còn hộ dân ở nhà tạm; hoàn thành giao đất giao rừng; trợ cấp lương thực cho người dân nơi không có điều kiện tổ chức sản xuất, khu vực giáp biên giới để đảm bảo đời sống.

Đến năm 2015, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống bằng mức trung bình của tỉnh; tăng cường năng lực cho người dân và cộng đồng để phát huy hiệu quả các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư.

Đến năm 2020, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống bằng mức trung bình của khu vực; giải quyết cơ bản vấn đề sản xuất, việc làm, thu nhập để nâng cao đời sống người dân ở các huyện nghèo gấp năm đến sáu lần so với hiện nay.

Theo thống kê, cả nước hiện có 61 huyện (797 xã và thị trấn) thuộc 20 tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo trên 50%.

Các huyện này đều ở vùng núi, địa hình chia cắt; diện tích tự nhiên rộng nhưng diện tích canh tác ít; thời tiết không thuận lợi, thường xảy ra lũ quét, lũ ống, dân số 2,4 triệu người, trong đó đa số là đồng bào dân tộc thiểu số, sống phân tán, thu nhập thấp.Nguồn: Tiền Phong Online
Báo cáo phân tích thị trường