Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thường trực Chính phủ quyết định về gói kích cầu 1 tỷ USD: Hỗ trợ 4% lãi suất vốn vay lưu động
16 | 01 | 2009
Hôm qua 15-1, Thường trực Chính phủ đã họp để quyết định các chính sách cụ thể nhằm thực hiện đồng bộ các biện pháp cấp bách ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng và đảm bảo an sinh xã hội theo tinh thần Nghị quyết 30 của Chính phủ.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ cho biết, trước tình hình suy giảm kinh tế, ngay sau cuộc họp này, Chính phủ sẽ ban hành các chính sách để thực hiện ngay. Các chính sách sẽ ngay lập tức có hiệu lực thi hành nhằm hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế và hỗ trợ trực tiếp cho người dân, cho từng hộ gia đình.

Theo đó, Chính phủ nhất trí dành phần lớn gói kích cầu 1 tỷ USD, tương đương 17.000 tỷ đồng để hỗ trợ 4% lãi suất vốn vay lưu động cho các thành phần kinh tế tiếp cận vốn vay để duy trì sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu và bảo đảm việc làm, áp dụng cho tất cả các hợp đồng cho vay tại các ngân hàng thương mại trong năm 2009, thời hạn là 1 năm. Tuy nhiên, không hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp vay vốn để nhập khẩu các mặt hàng tiêu dùng không thiết yếu, kinh doanh bất động sản, chứng khoán…

Về phân bổ và sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước cho các dự án, công trình đã có trong danh mục phê duyệt cũng như các công trình, dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2009-2010, Thường trực Chính phủ nhất trí chuyển giao vốn ngay để triển khai nhằm bảo đảm mục tiêu kích cầu trong năm 2009.

Theo đó, với khoảng 44.500 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ (khoảng 36.000 tỷ đồng đã được Quốc hội thông qua) sẽ hoàn thiện danh mục công trình dự án để báo cáo Thường vụ Quốc hội, đồng thời tạm ứng ngay cho các địa phương để triển khai sớm.

Đối với khoảng 11.500 tỷ đồng trái phiếu bổ sung, Thủ tướng đề nghị xây dựng tờ trình để báo cáo Quốc hội quyết định. Nhưng với các dự án công trình đã có danh mục thì cũng cho tạm ứng vốn để triển khai. Ngoài ra, các công trình dự án chưa bố trí vốn nhưng đã đủ điều kiện khởi công cũng cho phép tạm ứng vốn ngân sách 2010 để thực hiện.

Thủ tướng cũng quyết định triển khai đề án kiên cố hóa kênh mương nội đồng và giao thông nông thôn với nguồn vốn bố trí đã có là 3.000 tỷ đồng. Triển khai đề án 61 huyện nghèo, Thủ tướng quyết định trước mắt hỗ trợ mỗi huyện 25 tỷ đồng để triển khai ngay các công trình, dự án đã xác định, tổng số tiền tạm ứng là 1.500 tỷ đồng.

Thủ tướng cũng quyết định cơ chế bảo lãnh vốn vay cho doanh nghiệp, cơ chế giãn thuế, hoãn thuế, miễn giảm thuế cho doanh nghiệp. Theo đó, giãn nộp thuế thu nhập cá nhân; giảm 50% mức thuế suất giá trị gia tăng; giảm thuế suất nhập khẩu đối với một số mặt hàng; giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp quý 4-2008 và năm 2009; giãn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thêm 9 tháng.

Như vậy, cùng với chính sách miễn, giảm, hoãn, hoàn thuế, điều chỉnh chính sách thuế, hạ lãi suất cơ bản đã được thực hiện trong thời gian qua, quyết định hỗ trợ 4% lãi suất vốn vay lưu động cho các thành phần kinh tế của Chính phủ sẽ có tác dụng lan tỏa trực tiếp trong toàn xã hội.

Đây là cơ hội lớn cho các thành phần kinh tế tiếp cận vốn vay với lãi suất thấp để duy trì hoạt động, bảo đảm việc làm cho người lao động. Chính phủ cũng khẳng định sẽ tiếp tục tính toán hạ lãi suất cơ bản phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Tại cuộc họp này, Thường trực Chính phủ cũng đã quyết định nhiều chính sách chăm lo cho người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán. Chính phủ thống nhất tạm ứng khoảng trên 3.800 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2009 để hỗ trợ trực tiếp cho tất cả các hộ nghèo trong cả nước với mức tiền 200.000 đồng/người và tối đa không quá 1 triệu đồng/hộ trong dịp tết năm nay. Tinh thần chung là bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho đối tượng người nghèo là đối tượng bị tổn thương nhiều nhất, bảo đảm không có hộ nào không được đón tết.Nguồn: Sài gòn Giải phóng
Báo cáo phân tích thị trường