Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nâng cao nhận thức và vai trò công nghệ thông tin trong doanh nghiệp gỗ
28 | 07 | 2007
Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), các doanh nghiệp sẽ có nhiều thời cơ thuận lợi nhưng cũng phải đối mặt với nhiều thách thức.

Doanh nghiệp phải tăng cường đầu tư chiều sâu, thiết bị công nghệ sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Về marketing và xúc tiến thương mại, ngoài các biện pháp tham gia hội chợ triển lãm, doanh nghiệp cần nâng cao nhận thức và tăng cường đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin và coi đó là một biện pháp quan trọng nhằm quảng bá cho sản phẩm và doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

Thực tế hiện nay cho thấy, nhiều doanh nghiệp vẫn coi việc đầu tư vào công nghệ thông tin là khoản đầu tư thêm chứ chưa phải là khoản đầu tư chính thống theo kế hoạch. Do vậy, ở nhiều doanh nghiệp máy tính chỉ được sử dụng thực hiện các công việc hành chính văn phòng và hầu như chưa triển khai được các giải pháp công nghệ thông tin để kinh doanh như bán hàng qua mạng...

Bởi vậy, cùng với việc nâng cao nhận thức và tăng cường đầu tư công nghệ thông tin, các doanh nghiệp cần từng bước xây dựng và hoàn thiện chức danh lãnh đạo công nghệ thông tin trong (CIO) - người vừa có kiến thức tốt về công nghệ thông tin vừa có kiến thức tốt về lĩnh vực kinh doanh sản xuất trong doanh nghiệp - nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường khả năng hội nhập kinh tế quốc tế cho doanh nghiệp chế biến gỗ và lâm sản.

Hướng tới mục tiêu trên, chương trình xúc tiến thương mại năm 2007 của Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam sẽ tổ chức 2 lớp đào tạo "Ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch thương mại điện tử với mặt hàng gỗ và lâm sản" vào tháng 6 và tháng 10 năm 2007. Đề nghị các doanh nghiệp tích cực tham gia khi có thông báo của Hiệp hội.(Nguồn: Goviet)
Báo cáo phân tích thị trường