Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Kim ngạch nhập khẩu tôm của Mỹ tăng 7% trong tháng 5
13 | 07 | 2011
Sau khi suy giảm trong tháng 4, kim ngạch nhập khẩu tôm của Mỹ đã bật trở lại, tăng 7,2%, lên mức 82,2 triệu pounds trong tháng 5, theo số liệu của NOAA

Mỹ tiếp tục duy trì vị thế là nhà nhập khẩu tôm hàng đầu thế giới trong năm 2010, với kim ngạch nhập khẩu 1,23 triệu pounds. Trong 5 tháng đầu năm 2011, kim ngạch nhập khẩu tôm của nước này tăng 3,3%, lên mức 413,2 triệu pounds. Trong tháng 4, kim ngạch nhập khẩu tôm của Mỹ chỉ tăng 2,4%, lên mức 331 triệu pounds.

Trong số 10 nhà cung cấp tôm hàng đầu cho thị trường Mỹ, chỉ có ba nhà cung cấp có tăng trưởng âm trong tháng 5/2011 so với cùng kỳ năm 2010 là Thái Lan, Trung Quốc và Mexico. Kim ngạch nhập khẩu tôm từ Thái Lan – nhà cung cấp tôm hàng đầu cho thị trường Mỹ, giảm 4,4% trong tháng 5, xuống mức 135,9 triệu pounds. Kim ngạch nhập khẩu tôm từ Trung quốc giảm 13,7%, xuống mức 29,1 triệu pounds. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu tôm từ Mexico giảm 42%, xuống mức 13 triệu pounds.

Tuy nhiên, trong tháng 5, kim ngạch nhập khẩu tôm của Mỹ từ hai nhà cung cấp lớn thứ 2 và 3 là Indonesia và Ecuador lần lượt tăng 22,8% và 1,8%, lên mức 65,1 triệu pounds và 61,6 triệu pounds. Kim ngạch nhập khẩu tôm từ Việt Nam tăng 16,8%, theo sau là Ấn Độ (tăng 107,5%), Malaysia (hơn 7%), Bangladesh (hơn 26,3%) và Guyana (hơn 3,8%).

Kim Dung AGROINFO

Theo Seafood Source


Báo cáo phân tích thị trường