Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hà Nội quyết "ghìm" giá lương thực, thực phẩm
15 | 07 | 2011
UBND Hà Nội vừa yêu cầu giám đốc các sở ngành tăng cường quản lý giá cả, thị trường; tập trung quyết liệt các biện pháp kiểm tra, kiểm soát giá cả, thị trường.

Theo UBND Thành phố trong những ngày đầu tháng 7, ở một số nơi trên địa bàn đã xảy ra tình trạng giá lương thực, thực phẩm tăng cao, gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân cũng như việc thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát của Chính phủ.

Do vậy, UBND Thành phố giao Sở Tài chính phối hợp với các sở ngành, quận huyện tăng cường quản lý giá cả, thị trường; chỉ đạo cơ quan chức năng tập trung quyết liệt các biện pháp kiểm tra, kiểm soát giá cả, thị trường, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá tùy tiện, bất hợp lý.

Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các đơn vị liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thiết yếu, nhất là lương thực, thực phẩm, bảo đảm nhu cầu tiêu dùng và tăng thu nhập cho nhân dân.

Yêu cầu Sở Công thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý kiên quyết, kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về giá, nhất là việc lợi dụng chủ trương của Nhà nước về điều hành giá một số mặt hàng theo cơ chế thị trường để tăng giá bất hợp lý.

Theo Quang Phong

Dân TríBáo cáo phân tích thị trường