Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Indonesia có thể xuất khẩu 50.000 tấn gạo ngon sang Hàn Quốc
03 | 08 | 2011
Bộ trưởng bộ Kinh tế Indonesia cho biết nước ông có thể xuất khẩu 50.000 tấn gạo chất lượng cao sang Hàn Quốc, và cho biết đây là chuyến xuất khẩu đầu tiên sang nước Bắc Á này

Bộ Nông nghiệp Indonesia cho biết giấy phép xuất khẩu đã được cấp cho các nhà cung cấp ở tỉnh miền nam Sulawesi.

Chủ tịch tỉnh Sulawesi đã xin được phép xuất khẩu 200.000 tấn gạo ngin sang Hàn Quốc, song chính phủ Indonesia mới chỉ cấp phép xuất khẩu 50.000 tấn cho đợt đầu.

Indonesia có truyền thống là nước nhập khẩu hơn là xuất khẩu, và chỉ đôi khi xuất khẩu gạo hữu cơ chất lượng cao.

Indonesia đặt mục tiêu sản xuất đủ gạo dùng – điều họ đã từng làm được vào đầu thập niên 1980, nhưng sau đó sản xuất ngày càng tụt xa so với tiêu thụ.

Theo VinanetBáo cáo phân tích thị trường