Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Rừng “nóng” lên vì tiêu có giá
06 | 09 | 2011
Tại khu vực Tây Nguyên, những ngày qua, giá tiêu đen loại xô được các đại lý mua với giá cao kỷ lục từ trước tới nay: 135.000 đồng/kg

Đặc biệt tại Dăk Lăk, có thời điểm các đại lý mua với giá trên 140.000 đồng/kg. Giá tiêu tăng do nhu cầu thế giới tăng, trong khi nguồn cung tại nhiều nước sản xuất tiêu lại giảm.

Giá tiêu tăng cao nên người dân, nhất là ở tỉnh Dăk Nông đang ồ ạt phá bỏ nhiều diện tích cây trồng khác để chuyển sang trồng tiêu. Nhiều hộ còn vào rừng, chặt phá cây rừng để đưa về làm trụ tiêu, khiến tình trạng phá rừng trên địa bàn tỉnh Dăk Nông “nóng” lên.

Theo SGTTBáo cáo phân tích thị trường