Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nguồn cung cá thu Đại Tây Dương được dự đoán giảm, giá tăng
15 | 07 | 2016
Sau khi đạt mức sản lượng kỷ lục vào năm 2014, báo cáo của Kontali cho biết sản lượng cà thu Đại Tây Dương giảm trong năm 2015 và sẽ còn tiếp tục giảm trong năm 2016.

Với khuynh hướng giảm nguồn cung cá thu Đại Tây Dương, giá mặt hàng này sẽ có thể tăng, đặc biệt là các sản phẩm cá thu Na Uy, mặc dù còn phải tính đến yếu tố biến đổi tỷ giá. Greenland và quần đảo Faroe đang nổi lên với vai trò là các thị trường chính.

Thương mại

Xuất khẩu cá thu Na Uy đã giảm 11,7% về lượng và 7,4% về giá trị trong năm 2015, cho thấy giá tăng. Na Uy giảm xuất khẩu sang hầu hết các thị trường lớn. Xuất khẩu sang Nhật Bản giảm 17% xuống còn 60.300 tấn và Trung Quốc giảm gần 40% xuống còn 49.000 tấn. Xuất khẩu sang Nigeria cũng giảm, trong khi xuất khẩu sang Hà Lan tăng từ 35.900 tấn trong năm 2014 lên 48.000 tấn trong năm 2015. Tin tốt là số liệu tháng 1 – 2/2016 cho thấy xuất khẩu từ Na Uy đang phục hồi.

Nguồn cung cá thu Na Uy, Iceland, quần đảo Faroe và Greenland cho thị trường châu Âu tăng khá mạnh trong những năm gần đây, từ 20.000 tấn năm 2008 lên hơn 160.000 tấn trong năm 2014. Năm 2015, EU giảm nhập khẩu cá thu xuống còn gần 146.000 tấn. Tuy nhiên, nhà cung cấp chính là Na Uy ghi nhận tăng xuất khẩu sang EU trong cả năm 2014 và 2015.

Xuất khẩu cá thu sang các thị trường châu Á trong khuynh hướng giảm. Năm 2014, tổng xuất khẩu cá thu từ Na Uy, EU, Iceland và quần đảo Faroe đạt hơn 240.000 tấn, trong khi lượng xuất khẩu năm 2015 chỉ đạt hơn 175.000 tấn. Na Uy là nhà cung cấp cá thu chính cho các thị trường châu Á.

Xuất khẩu cá thu sang các thị trường châu Phi biến động khó dự đoán. Xuất khẩu từ Na Uy, EU, Iceland và quần đảo Faroe đạt kỷ lục 300.000 tấn trong năm 2014 và giảm nhẹ xuống còn hơn 250.000 tấn trong năm 2015. EU là nhà cung cấp cá thu chính cho thị trường châu Phi.

Nga cấm nhập khẩu từ một số nước phương Tây đã gây thiệt hại nghiêm trọng lên thương mại cá thu. Nhập khẩu cá thu của Nga giảm mạnh từ gần 110.000 tấn năm 2013 xuông còn chưa đến 60.000 tấn trong năm 2015. Một số nhà cung cấp lớn nhất trước đây – đặc biệt là Na Uy và Ireland – đều biến mất khỏi thương mại với Nga. Nhập khẩu tăng mạnh nhất từ quần đảo Faroe và thứ hai là từ Greenland.

Nhập khẩu cá thu đông lạnh của Đức giảm từ 27.000 tấn trong năm 2014 xuống còn 23.800 tấn trong năm 2015, tương đương 11,9%. Hà Lan trở thành nhà cung cấp lớn nhất cho thị trường này, đẩy quần đảo Faroe và Anh xuống vị trí thứ 4 và thứ 2 trong danh sách các nhà cung cấp lớn nhất.

Theo GlobefishP.K.Dung - biên dịch
Báo cáo phân tích thị trường