Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Mỹ giảm thuế chống bán phá giá đối với tôm đông lạnh Ấn Độ
09 | 09 | 2016
Động thái giảm thuế chống bán phá giá đối với tôm đông lạnh Ấn Độ từ phía Mỹ có thể giúp thúc đẩy xuất khẩu.

Theo ông Ajay Dash, chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu thủy sản Ấn Độ, vùng Odisha, mức thuế trung bình cuối cùng được ấn định ở mức 2,2%. Trước đó, mức thuế cơ sở đối với tôm đông lạnh Ấn Độ là 4,98%. Mức thuế giảm thậm chí có thể mở ra cơ hội cho các nhà xuất khẩu nhỏ.

Mỹ là nhà nhập khẩu thủy sản chính của Ấn Độ, chiếm 28,5% về giá trị. Trong năm tài khóa 2015 – 16, Mỹ nhập khẩu 1,33 tỷ USD thủy sản Ấn Độ, tăng 18,5% về lượng nhưng giảm 8,5% về giá trị, giá trị tính bằng đồng Rupee cũng giảm 2,2%. Tôm đông lạnh tiếp tục là mặt hàng thủy sản xuất khẩu chính sang Mỹ, chiếm 94% về giá trị. Xuất khẩu tôm thẻ tăng 22,5% về lượng nhưng giảm 5,3% về giá trị. Tương tự, xuất khẩu tôm sú tăng 6,6% về lượng nhưng giảm 30,3% về giá trị.

Mỹ là thị trường xuất khẩu tôm đông lạnh lớn nhất của Ấn Độ, chiếm 134.144 tấn, theo sau là EU (81.849 tấn), Đông Nam Á (65.188 tấn), Nhật Bản (34.204 tấn), Tây Á (17.477 tấn) và Trung Quốc (9.542 tấn) và các thị trường khác (31.464 tấn).

Theo Business StandardPhạm Kim Dung - Biên dịch
Báo cáo phân tích thị trường