Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Năm 2008: Hạn ngạch nhập khẩu đường của Trung Quốc là 1,945 triệu tấn
03 | 10 | 2007
Ngày 29/9. Bộ Thương mại Trung Quốc đã thông qua hạn ngạch nhập khẩu đường thô và đường tinh chế cho năm 2008 là 1,945 triệu tấn, không đổi so với hạn ngạch đề ra cho năm 2007.

Theo đó, 70% hạn ngạch nhập khẩu đường trong năm tới sẽ dành cho các công ty nhà nước. Tỷ lệ này cũng không đổi so với năm nay. Tuy nhiên Bộ này vẫn chưa đưa ra mức thuế cụ thể áp dụng cho lượng đường nhập khẩu theo hạn ngạch nói trên.

Tháng 10 năm ngoái khi Bộ Thương mại Trung Quốc thông qua hạn ngạch nhập khẩu đường của năm 2007 cũng đã cho biết mức thuế áp dụng cho nhập khẩu trong hạn ngạch là 15% trong khi đó mức thuế thấp nhất áp dụng cho nhập khẩu đường ngoài hạn ngạch là 50%.Nguồn: vinanet
Báo cáo phân tích thị trường