Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Điều hành xuất khẩu gạo: Áp dụng khung giá xuất khẩu từng thời kỳ
06 | 07 | 2008
Ngày 3-7, Bộ Công thương cho biết: Bắt đầu từ tháng 7, hoạt động xuất khẩu gạo của cả nước sẽ nằm dưới sự giám sát của Tổ Công tác điều hành xuất khẩu gạo, gồm đại diện các bộ NN-PTNT, Tài chính, KH-ĐT, Công thương, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và Hiệp hội Lương thực.
Tổ Công tác có nhiệm vụ điều hành tiến độ xuất khẩu, ký kết, thực hiện hợp đồng xuất khẩu nhằm đảm bảo hài hòa các mục tiêu: an ninh lương thực, tiêu thụ hết lúa hàng hóa với giá có lợi cho nông dân nhưng không gây tác động xấu đến mặt bằng giá gạo chung trong cả nước và xuất khẩu có hiệu quả; đồng thời theo dõi diễn biến tình hình cung – cầu và giá gạo trên thị trường thế giới để có biện pháp kiểm soát giá xuất khẩu theo hướng áp dụng khung giá xuất khẩu từng thời kỳ để tăng hiệu quả xuất khẩu.
Nguồn: http://thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường