Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhập khẩu gỗ dầu tăng mạnh
29 | 07 | 2008
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, nhập khẩu gỗ dầu 5 tháng đầu năm 2008 đạt 43 nghìn m3 với kim ngạch 6 triệu USD, bằng 2,7 lần về lượng và bằng 1,8 lần về trị giá so với cùng kỳ năm 2007.
Lào vẫn là thị trường cung cấp gỗ dầu chính cho Việt Nam với thị phần chiếm tới 87% về lượng, đạt hơn 37 nghìn m3, kim ngạch nhập khẩu đạt 4,8 triệu USD, bằng 6,4 lần về lượng và bằng 3,5 lần về trị giá so với cùng kỳ 2007. Giá nhập khẩu gỗ dầu trung bình từ thị trường Lào 5 tháng đầu năm 2008 ở mức 130 USD/m3.

Malaysia và Solomon là hai thị trường cung cấp gỗ dầu lớn thứ 2 cho Việt Nam với lượng gỗ cùng chiếm 6%, đạt 2,8 nghìn m3 gỗ. Solomon là thị trường mới cung cấp gỗ dầu cho Việt Nam trong mấy tháng cuối năm 2007, lượng gỗ dầu nhập khẩu từ thị trường này đang có xu hướng tăng dần lên. Trong khi đó, nhập khẩu gỗ dầu từ thị trường Malaysia lại giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2007. Giá nhập khẩu gỗ dầu trung bình từ thị trường Malaysia ở mức 259 USD/m3 và giá nhập trung bình từ Solomon ở mức 178 USD/m3.

Ngoài ra, các doanh nghiệp còn nhập khẩu một phần nhỏ gỗ dầu từ thị trường Myanma và Indonesia.

Cơ cấu thị trường cung cấp gỗ dầu cho Việt Nam 5 tháng đầu năm 2008.

(tỷ trọng tính theo lượng)

Lào 87%

Malaysia 6%

Solomon 6%

Myanma 1%
Nguồn: kinhte24h.com
Báo cáo phân tích thị trường