Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
“Định hướng chiến lược đối ngoại Việt Nam đến 2020”
28 | 08 | 2008
Đó là chủ đề cuộc Hội thảo do VCCI phối hợp với Học viện Ngoại giao - Bộ Ngoại giao tổ chức ngày 22/8/2008.
Tham dự Hội thảo, các DN sẽ cùng bàn luận về các chủ đề như: Cộng đồng DN đánh giá thế nào về chính sách đối ngoại Việt Nam từ khi đổi mới: Những mặt thành công và chưa thành công trong hơn 20 năm qua? Giữa chính sách đối ngoại và phát triển kinh tế đất nước: đã gắn kết, thúc đẩy và hỗ trợ nhau trong thực hiện? Đồng thời, các DN cũng sẽ tham gia đóng góp ý kiến vào định hướng chính sách đối ngoại trong những năm tiếp theo đến 2020, đặc biệt là ngoại giao phục vụ kinh tế và hội nhập quốc tế: Những thách thức chính đối với công cuộc phát triển đất nước hiện nay và trong tương lai? Chính sách đối ngoại của Việt Nam trong tương lai nên nhấn mạnh đến những vấn đề gì? Trọng tâm kinh tế đối với các đối tác hàng đầu (Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Ấn Độ) là gì...

DN quan tâm liên hệ: Ms Dung: 04.5742022 (234).  Nguồn: dddn.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường