Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Dành 1% tổng chi ngân sách cho hoạt động môi trường
01 | 07 | 2007
Thứ trưởng thường trực Bộ Tài Nguyên-Môi trường Phạm Khôi Nguyên cho biết, bắt đầu tư năm 2007, hàng năm Chính phủ sẽ bố trí 1% tổng ngân sách chi thường xuyên cho hoạt động sự nghiệp môi trường.
Đây được coi là nỗ lực lớn của Việt Nam trong việc giải quyết các vấn đề về môi trường.

Trong những năm qua, bên cạnh việc chú trọng phát triển kinh tế, Chính phủ đã dành nhiều quan tâm đến các vấn đề an sinh xã hôi và bảo vệ môi trường. Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Vietnam Agenda 21) đã được Thủ tướng thông qua.

Quan điểm, mục tiêu, các định hướng chiến lược và quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường cho giai đoạn đến 2010 và định hướng đến 2020 cũng đã được thiết lập khá toàn diện.

Nhiều chương trình, giải pháp lớn về bảo vệ môi trường được thực hiện. Năng lực quản lý môi trường được nâng cao và các nguồn vốn cho bảo vệ môi trường cũng được đa dạng.E-TradeNews (Tổng hợp)
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ