Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hội Nông dân Quảng Ninh: Chú trọng phát triển kinh tế - xã hội nông dân, nông thôn
26 | 09 | 2008
Nông dân Quảng Ninh chiếm tỷ lệ hơn 55% dân số. Trong những năm qua, Hội Nông dân tỉnh liên tục mở các đợt thi đua nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá nông dân, nông thôn.

Hội nông dân đã thường xuyên coi trọng việc tuyên truyền nông dân tập trung phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới. Trong những năm qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã duy trì và đẩy mạnh phong trào “Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”. Phong trào được các cấp hội phát động và triển khai sâu rộng. Qua 7 kỳ tổng kết, phong trào được đánh giá là đã đạt chất lượng và hiệu quả thực tế, mỗi năm, có hàng chục hàng hộ nông dân đăng ký phấn đấu trở thành hội sản xuất kinh doanh giỏi. Chỉ tính từ năm 2003 đến 2008, đã có hơn 380.000 lượt hộ nông dân đăng ký. Qua bình xét, có gần 300.000 lượt hộ đạt tiêu chuẩn, trung bình mỗi năm có khoảng gần 40.000 hộ đạt tiêu chuẩn hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Các hội đã cùng cơ quan khuyến nông tổ chức nhiều lớp tập huấn cho hội viên nông dân học tập và tiếp thu khoa học kỹ thuật mới về cây, giống mới, về kỹ thuật trồng rừng, chăn nuôi gai súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản theo hướng công nghiệp.

Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, các cấp hội đã vận động hội viên giúp nhau hàng chục nghìn cây, con giống và ngày công cùng hơn 6.000 tỷ đồng cho vay không tính lãi để người nông dân có vốn làm ăn. Chính vì vậy, nhiều hộ nông dân trong tỉnh đã vượt qua khó khăn, nghèo khổ, vươn lên làm giàu cho gia đình và quê hương. Hội nông dân các cấp đã vận động hội viên giúp nhau xoá nhà tranh tre, nhà tạm cho 231 hộ, làm cho tình làng, nghĩa xóm càng thêm bền chặt.

Từ năm 2001 đến năm 2008, toàn tỉnh đã có hơn 430.000 lượt hộ nông dân đăng ký phấn đấu xây dựng gia đình “Nông dân văn hoá”, qua bình xét, có gần 420.000 lượt hộ được xét công nhận gia đình “Nông dân văn hoá”. Hàng năm, có hơn 95% số hộ tham gia đăng ký đạt tiêu chuẩn. Phong trào nông dân xây dựng gai đình nông dân văn hoá đã được lồng nghép với các phong trào hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội đã góp phần tích cực làm ổn định tình hình chính trị, trật tự xã hội ở nông thôn.

Từ những kết quả đó, nông dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và tổ chức Hội tại địa phương. Số hội viên tham gia vào tổ chức hội ngày càng đông, năm 2003, tỷ lệ tập hợp đạt 68%, hết năm 2007, tỷ lệ tập hợp đạt gần 80%.


 Nguồn: www.cpv.org.vn
Báo cáo phân tích thị trường