Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Công điện thủ tướng chính phủ chỉ đạo đảm bảo an ninh lương thực và ổn định giá
06 | 10 | 2007
Ngày 12/11/2006, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có Công điện số 1845/CĐ-TTg gửi: - Bộ trưởng các Bộ: Thương mại, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực TW; - Chủ tịch Hiệp hội Lương thực.
Toàn văn Công điện như sau:

Từ đầu năm tới nay, thiên tai, dịch bệnh (đặc biệt là bệnh rầy nâu, vàng lùn, lùn xoắn lá) xảy ra liên tiếp, trên diện rộng gây hậu quả nghiêm trọng cho sản xuất nông nghiệp, sản lượng lương thực giảm nhiều, giá thóc gạo trên thị trường gần đây tăng cao. Để bảo đảm an ninh lương thực và ổn định giá cả thị trường, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Dừng ngay việc xuất khẩu gạo, trừ các hợp đồng đã ký kết theo chủ trương của Chính phủ (với Cu Ba và Indonesia) mà tàu đã cập cảng Việt Nam trước ngày 12 tháng 11 năm 2006; tất cả các trường hợp giao hàng khác đều phải có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Thương mại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổ điều hành giá cả thị trường, Hiệp hội Lương thực, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm soát chặt chẽ việc mua bán và xuất khẩu lương thực theo Công điện này; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp mua vét hàng, đầu cơ, nâng giá và trực tiếp chỉ đạo theo thẩm quyền hoặc đề xuất với Thủ tướng chính phủ các biện pháp cần thiết về điều hành lưu thông lương thực.

3. Bộ Tài chính tổ chức xuất bán lương thực Dự trữ quốc gia để góp phần ổn định ngay giá cả thị trường.

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục có các biện pháp kiên quyết khắc phục sớm tình hình dịch bệnh và chỉ đạo sản xuất vụ Đông-Xuân đạt kế hoạch./.

(Nguồn: Chính phủ)

Báo cáo phân tích thị trường