Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hội nghị Trung ương 3 Đảng Cộng sản Trung Quốc: Đưa ra kế hoạch cải tổ nông thôn mới
05 | 01 | 2009
Hội nghị Trung ương 3 của Đảng Cộng sản Trung Quốc khai mạc ngày 9 và kéo dài tới ngày 12-10 sẽ đưa ra kế hoạch cải tổ nông thôn, ảnh hưởng rất lớn đối với quá trình phát triển của nước này.

Hội nghị lần này là sự kiện chính trị quan trọng nhất trong năm vì các đại biểu sẽ thảo luận các vấn đề then chốt của đất nước và thay đổi nhân sự, đặc biệt sẽ quyết định đường hướng kinh tế của đất nước. Một số nhà phân tích cho rằng một nền kinh tế nông nghiệp mạnh mẽ sẽ giúp Trung Quốc vượt qua được cơn bão tài chính hiện nay, vì khi kinh tế toàn cầu phát triển chậm lại, Trung Quốc cần cắt giảm sự phụ thuộc vào các ngành công nghiệp dựa trên xuất khẩu và chuyển trọng tâm vào tiêu dùng và đầu tư trong nước.

Một trong những điểm mấu chốt trong kế hoạch cải tổ là vấn đề cải cách ruộng đất. Ban lãnh đạo đảng sẽ xem xét việc sửa đổi luật quản lý đất đai để tạo cho nông dân có thêm quyền tự do trong việc buôn bán đất phi nông nghiệp.Nguồn: www.kinhtenongthon.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường