Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hồng Kông nới lỏng lệnh cấm nhập khẩu thịt bò Canada
18 | 03 | 2009
Theo Trung tâm an toàn thực phẩm Hồng Kông (CFS), đặc khu hành chính này sẽ dỡ bỏ từng phần lệnh cấm nhập khẩu thịt bò Canada bởi nước này đã triển khai các biện pháp cần thiết tăng cường kiểm soát dịch bệnh bò điên.

Đi kèm với đó là điều kiện mỗi lô hàng sản phẩm xương thịt bò phải có một văn bản đồng ý của CFS cùng với nó là giấy chứng nhận kiểm dịch động vật. CFS sẽ giám sát chặt chẽ tình hình và xem xét các yêu cầu nhập khẩu trong trường hợp cần thiết.

Hiện tại, chỉ có sườn bò và các sản phẩm có xương của Canada, ngoại trừ xương sống, của bò dưới 30 tháng tuổi được phép nhập khẩu vào Hồng Kông.

Thịt bò Canada tạm thời bị ngừng nhập khẩu vào Hồng Kông từ tháng 5/2003 sau khi nước này phát hiện có dịch bò điên. Lệnh cấm nhập khẩu thịt bò không xương từ Canada đã được dỡ bỏ từ tháng 11/2004.
Nguồn: vinanet
Báo cáo phân tích thị trường