Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Chuyển dịch nhanh cơ cấu nông nghiệp theo hướng tăng giá trị sản phẩm
11 | 05 | 2009
Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Hậu Giang, ngày 10-5, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Hậu Giang.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Hậu Giang trong những năm qua. Tổng Bí thư nhận định: Những thành tựu mà Hậu Giang đạt được sau 5 năm, xuất phát từ chủ trương đúng, cách làm căn cơ. Lãnh đạo tỉnh đã chọn đúng điểm đột phá, hàng năm chọn một vấn đề, tập trung đầu tư, xây dựng như: xây dựng cơ sở hạ tầng; xóa đói giảm nghèo; xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương; giáo dục – đào tạo… Nhờ đó, cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, đầu tư có chuyển biến; kết cấu hạ tầng xã hội có tiến bộ, đời sống người dân cải thiện. Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang phải tổng kết rút kinh nghiệm các mô hình đã làm được và chưa được.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh lưu ý: Tỉnh Hậu Giang cần phát triển toàn diện và hiện đại hóa nông nghiệp – nông thôn. Đây là khâu then chốt để thực hiện tốt Nghị quyết của Trung ương để đẩy nhanh quá trình CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn, trong đó, cần xác định nông dân là chủ thể. Tổng Bí thư yêu cầu tỉnh cần chuyển dịch nhanh và mạnh cơ cấu nông nghiệp theo hướng tăng giá trị sản phẩm bằng công nghệ chế biến. Theo đó, đưa nhanh tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; sớm khắc phục tình trạng manh mún ruộng đất, thất thoát sau thu hoạch. Chú trọng đến khuyến nông, khuyến công, khuyến ngư bằng đội ngũ cán bộ kỹ thuật có tay nghề cao… Thực hiện tốt các yếu tố trên sẽ nâng cao bộ mặt nông thôn mới lên tầm cao mới. Nông thôn mới phải hiện đại, điều kiện sống không thua đô thị.

Dịp này, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đến thăm khu căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ ở xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp; thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Thiệt, ở ấp Sơn Phú, xã Đại Thành, thăm các công nhân trại nuôi cá tại Phú Tuân tỉnh Hậu Giang …Nguồn: www.sggp.org.vn
Báo cáo phân tích thị trường