Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Kiểm tra mức ô nhiễm của sân bay Nội Bài
14 | 06 | 2007
UBND TP Hà Nội khẳng định sẽ có văn bản chỉ đạo, giao các cấp, ngành liên quan của thành phố kiểm tra mức ô nhiễm của sân bay Nội Bài, đề xuất phương án.

Trên cơ sở đó, Hà Nội sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan của trung ương và cơ quan quản lý sân bay Nội Bài cùng giải quyết.

Nhận được phản ánh của nhân dân về việc “hiện nay chấn động, ô nhiễm không khí ở sân bay Nội Bài, ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân, nhà dân bị nứt”, UBND TP Hà Nộ trả lời: “Đây là vấn đề lớn, đòi hỏi phải có sự đánh giá tổng thể của các ngành liên quan cũng như việc áp dụng những cơ chế chính sách phù hợp”.Theo An Ninh Thủ Đô
Báo cáo phân tích thị trường