Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thịt đông lạnh nhập khẩu tăng dần
16 | 09 | 2009

Theo Cơ quan thú y vùng 6, trong vòng 2-3 ngày gần đây lượng thịt đông lạnh nhập khẩu bắt đầu tăng dần. Trung bình mỗi ngày có 5-6 container, trong đó chủ yếu là thịt gà, dê, bò... khai báo kiểm dịch với cơ quan thú y. Hiện toàn bộ hàng nhập về trong những ngày gần đây đã được lấy mẫu đem kiểm nghiệm vi sinh và cho doanh nghiệp thông quan, đem hàng về kho riêng để bảo quản trong thời gian chờ đợi kết quả kiểm nghiệm.Theo Tuổi Tre Online
Báo cáo phân tích thị trường