Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Cấm lưu thông 260 tấn thịt nhiễm khuẩn đã qua chiếu xạ
09 | 09 | 2009
Ông Lê Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết Bộ Y tế không cho phép 260 tấn thịt nhiễm khuẩn đã qua chiếu xạ lưu thông trên thị trường
Trước đó, Cơ quan Thú y Vùng VI đã có văn bản gửi Cục Thú y (Bộ NN-PTNT) và Sở Y tế TPHCM đề nghị cho phép lưu thông hàng trăm tấn thịt đông lạnh nhập khẩu bị phát hiện nhiễm khuẩn đang thực hiện chiếu xạ. Theo ông Đổng Mạnh Hòa, Giám đốc Cơ quan Thú y Vùng VI, hiện TPHCM có 14 lô hàng sản phẩm động vật nhiễm vi sinh (chủ yếu là Coliform, E.Coli) phải chiếu xạ, trong đó đã chiếu xạ 10 lô với trọng lượng gần 154 tấn và đang chờ chiếu xạ 4 lô với trọng lượng trên 105 tấn (tổng cộng 260 tấn). Theo Cơ quan Thú y Vùng VI, tất cả 10 lô hàng sau khi chiếu xạ đã được Trung tâm Chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật (thuộc Cơ quan Thú y Vùng VI) kiểm tra lại và đều đạt vệ sinh thú y.

Theo www.nld.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường