Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Trà Vinh: Giao 120 ha đất bãi bồi cho hộ nghèo nuôi nghêu
30 | 07 | 2007
UBND tỉnh Trà Vinh vừa ra Quyết định giao 120 ha đất bãi bồi ở huyện Duyên Hải cho 115 hộ dân nghèo không đất sản xuất của 2 ấp Phước Thiện (xã Đông Hải) và ấp Chợ (xã Hiệp Thạnh), huyện Duyên Hải để nuôi nghêu.

Những hộ dân nói trên được Tổ chức Oxfam (Anh) đầu tư cho vay không tính lãi 1,4 tỷ đồng trong thời gian 18 tháng để liên kết với nhau thành lập tổ nuôi nghêu.

Hiện nay, huyện Duyên Hải đã thành lập được 5 tổ hợp tác và 1 hợp tác xã nuôi nghêu với 1.628 thành viên tham gia góp vốn trên 18 tỷ đồng. Vụ nuôi nghêu 2005 đến 2006, các tổ hợp tác và hợp tác xã đã thả nuôi gần 370 tấn nghêu giống trên diện tích 630 ha. Chỉ tính từ đầu vụ khai thác tới nay, đã thu hoạch được trên 1.100 tấn nghêu thương phẩm.

Duyên Hải hiện còn khoảng 1.300 ha đất bãi bồi ven biển có điều kiện nuôi nghêu, nhưng do thiếu giống, vốn, nên các tổ hợp tác chưa khai thác được nguồn lợi này. Để khai thác tiềm năng đất bãi bồi, ngành thuỷ sản của tỉnh Trà Vinh đang phối hợp với Công ty Khai thác và Tư vấn đầu tư (thuộc Tổng Công ty Hải sản) xây dựng dự án nuôi nghêu và sò huyết ở bãi bồi ven biển, trên diện tích rộng 1.500 ha với tổng nguồn vốn đầu tư khoảng 17 tỷ đồng.(Nguồn: Chính phủ)
Báo cáo phân tích thị trường