Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hội thảo về nâng cao năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp vừa và nhỏ chế biến thức ăn chăn nuôi
12 | 12 | 2009
Đây là chủ đề hội thảo do Trung tâm tư vấn chính sách Nông nghiệp- Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT tổ chức vào ngày 10/12/2009, tại Hà Nội. Hội thảo nhằm công bố kết quả dự án và lấy ý kiến đóng góp cho báo cáo cuối cùng dự kiến xuất bản vào tháng 3-4/2010…

Sáng ngày 10/12/2009, đã diễn ra hội thảo “Xây dựng chiến lược nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) trong chuỗi giá trị nông nghiệp: trường hợp ngành thức ăn chăn nuôi” do Trung tâm tư vấn chính sách Nông nghiệp- Viện Chính sách & Chiến lược PTNNNT tổ chức. Hội thảo nhằm công bố sơ bộ kết quả dự án cùng tên do CAP, Đại học Tây Úc, Đại học Murdoch hợp tác thực hiện và lấy ý kiến đóng góp cho báo cáo cuối cùng dự kiến xuất bản vào tháng 3-4/2010.

Các kết quả dự án đã nhận được sự đánh giá cao từ các đại biểu với số liệu cụ thể, chi tiết. Hội thảo cũng có những góp ý nhằm hoàn thiện hơn căn cứ số liệu và thống nhất các chỉ tiêu so sách trong các nội dung trình bày. Kết quả hội thảo được kỳ vọng sẽ là một tài liệu tham khảo có giá trị cho các cơ quan, các nhà lãnh đạo ngành chăn nuôi nói chung và chế biến thức ăn chăn nuôi nói riêngAGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường