Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Vĩnh Phúc: đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường nông sản
12 | 08 | 2007
Tỉnh Vĩnh Phúc đang đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tiêu thụ hàng hoá nông sản nhằm phát triển sản xuất theo hướng tập trung, quy mô phù hợp, tạo sản phẩm hàng hoá có chất lượng tốt, sức cạnh tranh cao, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng, ổn định và bền vững.

Đồng thời, Tỉnh cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, thương lái năng động hơn trong thương trường và cung cấp nguyên liệu ổn định cho các nhà máy chế biến nông sản. Huy động, thu hút các nguồn lực trong việc đầu tư xây dựng hệ thống chợ, tụ điểm, đầu mối thu gom và tiêu thụ nông sản. Trước mắt, Tỉnh ưu tiên xây dựng chợ đầu mối Tân Tiến-Thổ Tang huyện Vĩnh Tường nơi chuyên thu gom và cung cấp hàng nông sản lớn với quy mô phù hợp với trung tâm giao dịch của tỉnh và trong vùng.

Đặc biệt, Vĩnh Phúc tăng cường công tác phối hợp quản lý nhà nước với các cấp, các ngành liên quan đối với chất lượng hàng hoá nông lâm nghiệp-thuỷ sản, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo 80% nông sản thực phẩm sản xuất trong tỉnh đạt tiêu chuẩn sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Có cơ chế khuyến khích các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp xây dựng thương hiệu cho các loại nông sản của tỉnh. Tránh xây dựng thương hiệu một cách chung chung, mang tính phong trào, không gắn với sản phẩm, doanh nghiệp. Tỉnh tiếp tục phát triển các khu thương mại hiện có ở các thị trấn, thị tứ, các cụm xã miền núi nhằm đẩy mạnh việc trao đổi hàng hoá nông sản; tăng cường tổ chức các hội chợ giới thiệu sản phẩm của địa phương tại các huyện, thị xã; tham gia các hội chợ, triển lãm do Trung ương tổ chức nhằm quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông sản của Vĩnh Phúc.
Vĩnh Phúc hiện đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hoá tập trung với khoảng 10 ngàn ha đạt giá trị đạt 50 triệu đồng trở lên, trong đó có 60% đạt giá trị 70 đến 100 triệu đồng/ha.(Vinanet)
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ