Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Vụ ca cao phụ tại Bahia, Brazil vượt dự báo
29 | 08 | 2011
Số liệu từ Hiệp hội Thương mại Bahia chỉ ra tại Brazil lượng ca cao thu được chậm hơn một chút trong tuần trước với vụ thu hoạch phụ hiện tại qua đỉnh điểm của vụ thu hoạch, nhưng sản lượng của Bahia vượt dự báo.

Thomas Hartmann nhà phân tích ca cao cho biết có chút ít nghi ngờ về dự báo những tháng trước đó sản lượng tăng thành 1,05 triệu bao từ bang ca cao chủ yếu Bahia hiện tại, sản lượng sẽ bị vượt với sáu tuần còn lại để kết thúc vụ thu hoạch. Ông cho biết sản lượng có thể đạt tới 1,2 triệu bao trong bang này.

Tổng sản lượng tích lũy từ các bang hiện tại đứng thấp hơn 3% so với mức năm trước, thu hẹp khoảng cách từ vài tuần trước đó.

Giá tại trang trại ở Bahia đã biến động trong tuần tước nhưng kết thúc cao hơn ở mức tương đương 3.290 USD đến 3.375 USD/tấn. Hartmann cho biết khí hậu tại vành đai ca cao của Bahia đã thuận lợi mặc dù nhiệt độ thấp về đêm đã giảm.

Sản lượng niên vụ 2011/12 từ 1/5 năm 2011, đơn vị tính là bao 60 kg

 

Tuần trước

Cộng dồn

Bahia

54.056

1.011.367

Các bang khác

22.471

323.145

Các quốc gia khác

0

84.040

Tổng cộng

76.527

1.418.552

 -------------------------------------------------

Sản lượng niên vụ 2010/11 từ 1/5 năm 2010, đơn vị tính là bao 60 kg

 

Tuần

Cộng dồn

Bahia

44.431       

1.050.486

Các bang khác

26.909         

289.563

Các quốc gia khác

 0          

122.992

Tổng cộng

71.340       

1.463.041

Theo VinanetBáo cáo phân tích thị trường