Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Mở cửa thị trường cho thịt bò Mỹ
03 | 10 | 2011
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có ý kiến về việc mở cửa thị trường thịt bò cho Hoa Kỳ. Theo đó, Thủ tướng giao bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn trao đổi với Đại sứ quán Hoa Kỳ để nêu rõ thiện chí của Việt Nam đã mở cửa thị trường cho thịt bò Hoa Kỳ.

Thủ tướng cũng giao cho bộ Y tế phối hợp với các bộ ngành căn cứ theo quy định của luật Vệ sinh an toàn thực phẩm để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc mở cửa thị trường thịt bò cho Hoa Kỳ, trong đó sớm ban hành các chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc động vật (kể cả nội tạng trắng, đỏ) làm cơ sở xem xét cho phép nhập khẩu vào Việt Nam.

Theo SGTT

 Báo cáo phân tích thị trường