Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hà Nội: Phải di dời 50% số bệnh viện, nhà máy ô nhiễm
06 | 10 | 2007
UBND TP HN cùng Bộ TN&MT vừa ra văn bản xác định: Từ nay đến năm 2010 phải di chuyển trước 50% các bệnh viện, nhà máy gây ô nhiễm ra khỏi nội thành, khu dân cư.

Đến năm 2010 phải cơ bản di chuyển xong các nhà máy gây ô nhiễm nặng. Trong năm 2007-2008 sẽ lắp đặt các trạm thông tin về môi trường, thời tiết tại 5 cửa ô HN.

Trước mắt cũng như lâu dài, cần phân loại rác thải ngay từ nguồn, giảm dần việc chôn lấp rác theo phương pháp truyền thống phải sử dụng nhiều đất làm bãi chôn lấp. Chi 1% ngân sách TP cho bảo vệ môi trường.

Thành phố sẽ xây dựng các trạm quan trắc nươc thải; quản lý và vận hành toàn bộ các trạm quan trắc khí thải ở HN.


Theo : TPO
Báo cáo phân tích thị trường